top of page

USTALENIA W SPRAWACH CYWILNYCH

  • 2 godz.
  • Czas reakcji
  • U Klienta

Opis usługi

To ustalenia w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych. Udzielamy niezbędnej pomocy w sprawach o rozwód/ separację i innych małżeńskich, w sprawach wynikających ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi oraz innymi osobami fizycznymi i podmiotami, w sprawach o naruszenie posiadania i innych, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.


Dane kontaktowe

+ 883 797 112

detektyw@bdprocura.pl

83-010 Straszyn Ul. Jana Pawła II 11


bottom of page