Oferta dla Biznesu

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem niezapłaconych należności. Gdy kontrahent nie chce dojść do porozumienia, czas podjąć zdecydowane kroki...

ANALIZA WIARYGODNOŚCI FIRM - KONTRAHENTÓW

 • minimalizacja ryzyka współpracy z firmami

 • wywiad i zbieranie opinii na temat kontrahentów

 • analiza i przewidywanie konsekwencji przed zawieraniem nowych umów

 • weryfikacja legalności dokumentów i firm

BEZPIECZEŃSTWO W FIRMIE

 • ustalanie sprawców kradzieży i nadużyć w firmach

 • wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika

 • ustalanie pracowników dokonujących wewnątrz-firmowych kradzieży i przywłaszczeń i inne

WYWIAD GOSPODARCZY

Kompleksowe pozyskanie wiarygodnych informacji o kontrahencie

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI

 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

 • rekonstrukcja przebiegu zdarzenia

 • ustalanie świadków zdarzeń

WYKRYWANIE KAMER I PODSŁUCHÓW

 • kontrola miejsc w których mogą się znajdować podsłuchy i kamery

 • wykrywanie i dezaktywacja kamer oraz podsłuchów

USTALENIA

Ustalenia detektywistyczne to szeroki katalog czynności, które mają na celu zdobycie przez Detektywa określonych przez klienta informacji.

JAKOŚĆ USŁUG W FIRMIE
MYSTERY SHOPPER

 • dyskretne sprawdzanie jakości i standardów obsługi oraz indywidualnego podejścia do klienta

 • sprawdzanie znajomości towarów i usług i znajomości wprowadzanych promocji

Działamy w oparciu o licencje detektywistyczną nr 0004463 wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

Firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSWiA w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-102/2018

©2018 by BD Procura.

 • Facebook Social Ikona

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE PROCURA SP Z OO zdobyło tytuł:

Najlepsi 2018

wśród Detektywów
w Gdańsku