Oferta dla Klienta Indywidualnego

SPRAWY ROZWODOWE

  • obserwacja współmałżonka i gromadzenie materiału dowodowego w postaci zdjęć i nagrań wideo

  • potwierdzanie lub wykluczanie zdrad w związkach małżeńskich i partnerskich

WYKRYWANIE KAMER I PODSŁUCHÓW

  • kontrola miejsc w których mogą się znajdować podsłuchy i kamery

  • wykrywanie i dezaktywacja kamer oraz podsłuchów

USTALENIA

Ustalenia detektywistyczne to szeroki katalog czynności, które mają na celu zdobycie przez Detektywa określonych przez klienta informacji.

ZBIERANIE INFORMACJI W SPRAWACH CYWILNYCH

To ustalenia w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych. Udzielamy niezbędnej pomocy w sprawach o rozwód/ separację i innych małżeńskich, w sprawach wynikających ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi oraz innymi osobami fizycznymi i podmiotami, w sprawach o naruszenie posiadania i innych, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.​

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

  • sprawdzanie kontaktów dziecka

  • obserwacja towarzystwa w jakim się obraca

  • badanie substancji znalezionych przy dziecku pod kątem zawartości narkotyków i wykonywanie testów na obecność narkotyków w org

POMOC I OPIEKA PRAWNA

Każdy z Klientów na życzenie otrzyma pomoc i opiekę prawną ze strony kancelarii prawnej . W nurtujących Państwa sprawach prowadzimy konsultacje i porady. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w zakresie prawa cywilnego w tym rodzinnego i opiekuńczego, psychologii oraz grup wsparcia.​

Działamy w oparciu o licencje detektywistyczną nr 0004463 wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

Firma jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSWiA w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-102/2018

©2018 by BD Procura.

  • Facebook Social Ikona

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE PROCURA SP Z OO zdobyło tytuł:

Najlepsi 2018

wśród Detektywów
w Gdańsku